סדנאות

 

סדנא 1

"טיפול נפשי ומציאות – מיגבלויות של תאוריה ופרקטיקה -  רובדים פילוסופיים, פוליטיים, תרבותיים וביולוגיים של התהליך הטיפולי".

 

רציונל

 

פסיכותרפיסט לא פועל בחלל ריק. גורמים רבים – בחלקם לא מודעים – משפיעים ואף מגדירים את לימודיו שלו, בחירתו בגישות הטיפול, סגנונו האישי, הערכה ותועלת הטיפול. וגם – האינטראקציה הטיפולית עצמה.

אי-הבנה של הגורמית האלה ברמה התאורטית מביאה לאי-התאמה  של התהליך הטיפולי לתנאים מציאותיים (אובייקטיביים וסובייקטיביים), אשר קשורים הן למטפל, הן למטופל.

 

מטרת הסדנה

 

1. הכרה והבנה של הגורמים "הסמוים" שמשפיעים על התהליך הטיפולי, על גישתו של מטפל ועל ציפיות ותגובות של המטופל.

2. היכרות עם כיווני ההתפתחות של פסיכותרפיה בזמננו עם דגש על הבנה ואינטגרציה של ציר "פילוסופיה-תרבות-חוק-אישיות-תועלת".

__________________________________________

 

סדנא 2: פילוסופיה של הפסיכואנליזה בת זמננו

סדנא 3: פסיכותרפיה רגישת תרבות

סדנא 4: פילוסופיה של מדעי המוח ונוירופילוסופיה​

Broude L. Contemporal  Tendencies of Psychotherapy Development: Postmodernism and Psychoanalysis - Lecture extended theses (in Russian), Psychoterapia (Russian Journal of Psychotherapy). 2013; 8 (128): 42-44.​

Broude L. Trans-Cultural Psychotherapy: Psychotherapeutic Setting in Eastern (Arabic) Society, Psychoterapia (Russian Journal of Psychotherapy). 2010; 11: p. 24-30.

Broude L. Non-Western Patient - Clinical Implications of Images of Truth and Knowledge, Applied Psychology and Psychotherapy. 2015; 1.2: 2-7.​

Broude L. Trans-Cultural Psychotherapy: Psychotherapeutic Setting in Eastern (Arabic) Society (Review), World Journal  Psychotherapy. 2011; 1(4): p. 30-35.​

Broude L. Contemporary Mental Health Paradigms and Alternative Psychotherapy, Psychoterapia (Russian Journal of Psychotherapy). 2012; 3: p. 11-16. ​

Read

Broude L., Poppe H. Internal picture of the disease in children with asthma, Psychosomatic disorders in children - The Leningrad Pediatrician Institute Publication, Russia; 1989.

Broude L, Iancu I, Dolberg O.T, Zohar J. The Serotonin Syndrome, Harefua. 1997; 132 (א): p.25-27. (Accepted by THE DEAN FOUNDATION INFORMATION CENTER, USA)

Read

Ilana Kremer I, Bachner-Melman R, Reshef A, Broude L, Nemanov L, Gritsenko I, Heresco-Levy U, Elizur Y, Ebstein R. Association of the Serotonin Transporter Gene with Smoking Behavior, American Journal of Psychiatry. 2005; 162 (5): p. 924-930.​

Broude L. Psychotherapy, Psychology and Psychiatry – three sides of the same coin (in Russian), Vestnik Psychoanalysa (Russian Journal of Psychoanalysis – Saint-Petersburg). 2011; 1: p. 221-230.​

Broude L. Social and Cultural Basis and Boundaries of Psychotherapy (in Russian), Collection of proceedings, Penza District Psychiatric Hospital. 2012: p. 76-89.​

Broude L. Contemporary (Postmodern) Tendencies of Psychotherapy Development.(In Russian), Collection of proceedings, Penza District Psychiatric Hospital. 2012: p. 90-95.​

Broude L. Contemporary Mental Health Paradigms and Alternative Psychotherapy, Psychoterapia (Russian Journal of Psychotherapy). 2012; 3: p. 11-16.​

Broude L. Representations of Truth in Trans-Cultural Dynamic Psychotherapy (in Russian), Theories and Practice of Psychotherapy. 2014; 2(2). http://psychotherapy.ruspsy.net​

Broude L. Contemporal Tendencies of Psychotherapy Development: Postmodernism and Psychoanalysis - Lecture extended theses (in Russian), Psychoterapia (Russian Journal of Psychotherapy). 2013; 8 (128): 42-44.​

Broude L. Trans-Cultural Psychotherapy: Psychotherapeutic Setting in Eastern (Arabic) Society (Review), World Journal Psychotherapy. 2011; 1(4): p. 30-35.​

תוכנית של הסדנה מס' 1

 

1. בסיס פילוסופי של פסיכותרפיה:

 

א. מושג על פרדיגמות פילוסופיות בבריאות הנפש

ב. התפתחות שיטות פסיכותרפויטיות כתגובה להחלפת פרדיגמה פילוסופית שולטת

ג. פרדיגמות של פסיכותרפיה אלטרנטיבית

 

2. בסיס ביולוגי של פסיכותרפיה

 

א. גבולות ביולוגיות של פסיכותרפיה

ב. טיפול תרופתי וטיפול שיחתי

ג. נוירופסיכואנליזה

 

3. בסיס חברתי של פסיכותרפיה

 

א. משמעות תאורטית ופרקטית של קלסיפיקציות שונות בתחום בריאות הנפש

ב. כלכלת פסיכותרפיה

ג. פסיכותרפיה, חוק ואתיקה

ד. פסיכותרפיה בין-תרבותית

 

4. פסיכותרפיה אינטגראטיבית פרקטית

 

א. התאמה לפסיכותרפיה

ב. היכרות עם הרמנויטיקה

ג. פורמולציה של מקרה פסיכותרפי

September 2011, Saint-Petersburg, Russia: "20 Years of the East-European Psychoanalytical Institute". A Lecture: "Psychiatry, Psychotherapy and Psychology – 3 sides of One Coin".

 

September 2012, Penza, Russia: "Questions about Psychotherapy and Psychosomatic Disorders". Lectures:

 

Social and Cultural Basis and Boundaries in Psychotherapy

 

Contemporary (Postmodern) Tendencies of Psychotherapy Development

 

July 2013, Moscow, Russia: "The First Eurasian Congress for Psychotherapy". A Lecture: " Postmodernism and Contemporary Psychotherapy The  Philosophical Ground - An Invitation to Dialogue"

 

May 2014, Saint-Petersburg, Russia: "Psychotherapy of Mind and Body". A Lecture: "Contemporary Paradigms and Modes of Psychotherapy Integration".

 

September 2014, Portoroz, Slovenia: "Modern Psychoanalytic Psychotherapies in Modern Times? (ECPP Congress). A Lecture: "The Multiple Selves of an Analyst and Pluralistic Postmodern Psychotherapy".

1997, Kfar Gil'adi, Israel. Biological Psychiatry Association's Conference.

Poster: "Serotonin Syndrome – 2 cases description".

 

 

Marth 2009, Vienna, Austria. "West-European against East-European Mentality". A Lecture: " Trans-Cultural Psychotherapy in Non-Western Society".

 

Marth 2010. Saint-Petersburg, Russia. The Second Conference of Psychotherapists and Consultants of North-West Region of Russia: "Coping strategies in Crisis Situations: in Life, in Profession, in a Society". Lectures:

 

Trans-Cultural Psychotherapy

 

Alternative Psychotherapy in the light of the doctrine of Mental Health Paradigms

 

October 2010,. Kiev, Ukraine. The V International Congress of the ECPP (European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies): "Psychoanalysis in Different Countries and its Future: Problems of Identity". A Lecture: "Transcultural Transference".

 

June 2011, Saint-Petersburg, Russia: The Second Summer Psychoanalytical School – "Psychological Burnout". Lectures:

 

Professional Burnout of Psychotherapists

 

Philosophy of Contemporary Psychoanalysis.

הרצאות בכנסים​

מאמרים מקצועיים​

GlobalEx         טל: 03-6760602

ת.ד. 7639, רמת גן מיקוד 52176

    ד"ר לאוניד ברואודה      

כתובת: רח' פאולוס השישי 44 נצרת,  ת.ד 1280, נצרת-עילית 1711102

  טל' 04-6752854   

 פקס: 1534-6752854      מייל: clinic@broude.co.il     

04-6752854​